ANNONSEINFORMASJON DM

  • Bestilling av plass rettes til kundesenteret, klikk på kontakt øverst til høyre for vår kontaktinformasjon

  • Vekt, format og distribusjonsdato avtales for hver enkelt ordre

Siste frist for avbestilling av ordre er seks uker før distribusjonsdato. Dersom avbestilling skjer senere enn seks uker før avtalt distribusjonsdato, vil oppdraget bli fakturert  etter gjeldene kriterier.

Materiell og frister

Trykksaker leveres til de aktuelle avisene innen kl.12.00, tre virkedager før distribusjonsdato. Amedia Marked forbeholder seg retten til å forhåndsgodkjenne trykksaker som skal distribueres som innstikk, og kan nekte distribusjon av materiell som strider mot norsk lov. Trykksaker som ikke tydelig fremstår som annonsebilag skal merkes "Annonsebilag" på hver av sidene.